logo
Guangzhou Yize Jewelry Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:K9 แฟนซีหินแก้ว,เครื่องประดับอัญมณี,อุปกรณ์เสริมเรซิ่น,ลูกปัดแก้ว,หินโอปอล